hydraulik - tryckluft - industrifilter

Att komprimera luft

Att komprimera luft

Till skillnad mot vätskor av olika slag, kan luft pressas ihop, det vill säga komprimeras. Det som händer då är att trycket i luften ökar och det är vad som händer i den kraftkälla som kallas kompressor. En kompressor brukar vara el- eller dieseldriven och kan kopplas till en mängd olika slags verktyg, som då blir tryckluftsdrivna. En kompressor kan vara i olika storlekar ända till mycket stora platsbyggda. Men samma teknik som används i en kompressor för att skapa tryckluft används också i ett mindre format där människan är kraftkälla: nämligen handdrivna pumpar som man blåser upp fotbollar, ballonger eller luftmadrasser med.

 

 

Luft som energi

 

Tryckluftsteknik kallas också pneumatik, efter grekiskans pneuma, som betyder vind eller andedräkt, och är mycket vanligt som inom industriproduktion. Det är en energi som är billig och lätt att lagra, överföra och styra och som kan användas till en mängd olika användningsområden. I och med det ökade miljötänket så är det också en teknik som blivit mycket populär och som är under ytterligare utveckling. Tryckluft kan användas inom automatiserad produktion eller till alla möjliga olika slags verktyg.

 

Verktyg av olika slag

 

Tryckluft kan driva verktyg av alla de sorter som till exempel handverktyg men användningsområdet är enormt. Den som upplevt en storm vet vilken enorm kraft som luft kan ha och den kraften kan man inte bara använda till att driva verktyg utan även till rengöring av olika ytor. Blästring är ett sätt att rengöra kraftigt smutsiga eller rostiga ytor, men om man istället vill använda luft, så går även det mycket bra och är lite mildare än blästring. Med tryckluft kan man till exempel rengöra inuti rör som används till kylsystem vid förbränningsugnar. Och man kan rengöra känsliga ytor som är så högt eller avigt placerade att man inte kan dammsuga eller på annat sätt nå dem.