skola svedala

Barn som lär genom lek

Barn som lär genom lek

Ett barn som är ute i skog och mark samtidigt som de går i skolan eller fritids har lättare att ta till sig olika kunskaper. De har då även möjlighet att praktiskt lära sig vad som finns i naturen jämfört med när de sitter inomhus vid en skolbänk. Dessutom lär de sig lättare när de får röra sig i friska luften och genom att leka sig till kunskaper blir det så mycket roligare för dem.

Med utomhusaktiviteter blir barnen inte bara stimulerade, utan får även  starkare upplevelser, vilket gör att de har lättare minnas vad de lär sig. Dessutom förbättras deras psykiska och fysiska förmågor som i sin tur gör att de får bättre hälsa och inte lätt blir sjuka. Deras balans och smidighet tränas även upp och de får också starkare muskler.

Det är vetenskapligt bevisat att vi lättare håller oss friska när vi får vara ute i naturen regelbundet, både som vuxna och barn. Så med dessa argument finns det inga nackdelar, bara fördelar. Vi tänker inte bara klarare, utan vi stimuleras också av alla sinnesintryck.  Barn som får vara ute mycket om dagarna sover dessutom längre om nätterna än de barn som tillbringar mer tid inomhus.

Att låta sitt barn gå på en friskola där de har undervisning inomhus kombinerad med utomhusaktiviteter är då mycket bra. Det är lätt att barn blir uttråkade redan de första åren i skolan och det gör att de tappar sugen på att lära sig något. Barn är inte skapta för att sitta stilla hela dagarna i en skolbänk. Blir inte barn stimulerade de första åren i skolan, finns risk att de snabbt tröttnar och en jobbig process tar vid de resterande skolåren. Att de får leka sig genom lärandet är ypperligt, till exempel aktiviteter som dans, spel och sång. Att gå i skolan ska vara något som barnen tycker är roligt och inte jobbigt.

http://www.skabersjoskolan.se/skabersjoskolan/extern/