kub

Besök Master Cube Store och lägg bort mobilen

Besök Master Cube Store och lägg bort mobilen

Mobilen har blivit en sysselsättning som används i alla åldrar. Men fler och fler börjar leta sig tillbaka till gamla tider när spel och pussel var en fysisk aktivitet. Dessutom en aktivitet som gjordes tillsammans med familj och vänner. Vill du också bli en av de som vill samla din familj och vänner för att göra något roligt och lärorikt när ni träffas så finns det många förslag att hitta på Master Cube Store. För du vet väl vad en kub är?

 

Litet men svårt

Det kanske kan vara märkligt att tänka sig att miljontals timmar lagts ner på att vrida en kub med olika färgfält och sedan försöka få tillbaka dem igen. En utformning som i tanken är mycket enkel men som faktiskt är fängslande och dessutom mycket svår att lösa. 

Troligen är det många kuber som åkt i golv eller vägg när spelaren brustit i frustration. Men glädjen och tillfredsställelsen av en löst kub är helt oslagbar. Så pass att det fortsätter vara lockande även när spelaren är som mest ilsken över den gäckande kuben.

 

Framgång och beundran

Många är de klipp på internet som visar hur spelare snabbt och lätt löser kubens mysterier. Det finns även en del kända personer som får ännu mer uppmärksamhet och beundran på grund av sina kunskaper inom spelet. Därför hålls det till och med turneringar över hela världen och en världsmästare koras bland dessa. 

Det som är speciellt framträdande är att du aldrig kan veta på någons utseende vem som är kubens mästare. Kanske är det din unga kusin som annars inte verkar speciellt intresserad av spel, eller ens har något större tålamod att tala om. Men det kan även vara gamla faster Tyra som knappt hör eller ser och som plötsligt lyser till med sin briljans i att lösa kuben mycket snabbt.