Byggfolie

Byggfolie som luft- och ångspärr

Byggfolie som luft- och ångspärr

När det är dags att renovera är det bra att ha byggfolie. Byggfolie är en slags luft- och ångspärr som monteras i en byggnad för att förhindra fukt från insidan av en byggnad att tränga ut i väggar, golv eller tak. Ånga som tränger ut kan orsaka fuktproblem.

Vattenånga transporteras genom diffusion eller konvektion. Diffusion betyder att ånga rör sig från ett ställe med hög ånghalt till ett ställe med lägre ånghalt. Med ångtätt material kan detta förhindras. Konvektion innebär att luftrörelser förflyttar ångan. Detta kan ett lufttätt material förhindra.

 

Att tänka på

Det finns vissa generella rekommendationer gällande montering av byggfolie. Det är viktigt att den monteras på rätt sätt och att den har rätt egenskaper. Det finns specifika rekommendationer beroende på vilken typ av konstruktion det handlar om. Dock är det alltid viktigt att tänka på att inte punktera byggfolien i onödan. Skadas byggfolien behöver den lagas för att kunna behålla sin täthet.

Det går också att skydda byggfolien med ytbeklädnad för att förhindra skador. Skarvhjälpmedel som kan vara bra att ha är tejp, tätmassa och tätningsband. Byggfolie ska tätas noggrant vid skarvar för att undvika luftläckage. Tätkragar eller skarvhjälpmedel behövs för att få riktigt tätt. Skador ska fixas direkt då de uppstår. Byggfolie ska förvaras i skydd från sol och värme.

 

Förhindra genomtrampning

Det finns vissa regler att följa enligt Arbetsmiljöverket. Det är regler som är viktiga för att se till att arbetet utförs på ett säkert sätt under byggskedet. Bland annat ska genomtrampning förhindras genom att alla underlag som går att beträda ska ha en betryggande bärighet. Därför kan det behöva användas en byggfolie som inte går att trampa igenom i både tak och bjälklag.

Det finns byggfolie som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Det finns företag som säljer byggfolie i Stockholm och det går också att köpa online.