Förskola

Förskolan med barnen i centrum!

Förskolan med barnen i centrum!

British schools är en skola i Eskilstuna och som en del i verksamheten finns British Mini. En förskola som sätter barnen i centrum och bygger på föräldraengagemang och kunskap. Vårt motto ”learning is serious fun” genomsyrar allt vi gör. Vi låter varje barn utvecklas i sin egna takt genom att väcka upptäckarlusten och det roliga i att lära sig nya saker. Vi skapar en röd tråd av lärande i lekens tecken som följer dem från de yngsta åldrarna tills de är redo att börja i förskoleklass. Barnen får efter egen förmåga lära sig skriva och läsa både på svenska och engelska. Vi utgår ifrån följande begrepp när vi pratar om våra värderingar: En stark lärandekultur i allt vi gör. Ordning och reda – disciplin med hjärta. Lära för livet och lära sig lära för livet. Elever och barn får ett försprång genom förstärkt engelska.

I Eskilstuna finns två British Mini-förskolor en på Rademachergatan och en på Smaragdgången. Rademachergatan var först ut 2012, här finns den senaste tekniken för lärande tillgänglig via iPads, datorer och Smart boards med pedagogiska program. Tre år senare öppnade Smaragdgången i helt nya lokaler. Bland annat finns ett stort antal tema-rum där olika delar av läroplanen tränas, språkutveckling, skrivande, räknande och skapande. Båda förskolorna har tillgång till lekvänliga innegårdar och grönområden för utomhuspedagogiken. Smaragdgången har ett samarbete med Stenby gård som barngrupperna besöker ofta för att lära sig om djur och natur. På Britsh Mini tycker vi föräldradeltagandet är viktigt. Pedagogerna följer upp barnens utveckling med föräldern och vi ser till att ha en kontinuerlig och aktiv dialog. Vi har ett föräldraråd där frivilliga föräldrar kan delta två gånger per termin. Allt för att ditt barn ska få den bästa omsorgen.

Välkommen att ansöka om plats på en förskola som lär ut empati och samspel samtidigt som vi arbetar efter förskolans läroplan och utbildar barnen i både svenska och engelska efter egen mognad. För det är barnen värda!