Familjerätt

Juridisk hjälp när det behövs

Juridisk hjälp när det behövs

Ibland sker oväntade saker i livet. Det kan till exempel handla om föräldrar som glider isär och bestämmer sig för att gå skilda vägar. I samband med det kan en hel del frågor uppstå. Var ska barnen bo? Vem ska ska ha huvudansvaret för dem? Och vilka möbler tillhör vem? Dessa frågor och många flera kan familjerätten hjälpa till med. Här erbjuds stöd och rådgivning gällande allt det praktiska som måste tas itu med. Att separera är tillräckligt emotionellt påfrestande, och då kan det vara skönt att ha någon som avlastar så att man kan fokusera på att ta sig vidare.

 

 

Några av familjerättens områden

 

Behovet av juridisk hjälp kan uppstå när som helst i livet, vid flera av dessa stunder kan familjerätten hjälpa till. Bland annat har familjerätten fokus på vårdnadsfrågor. Det kan till exempel handla om ansökan om ensam vårdnad. Här handlar det främst om vem som har ansvar för barnets sjukvård, skola och ekonomi. Familjerätten kan även hjälpa till att reda ut frågor gällande växelvis boende och umgängesrätt. Utöver detta kan familjerätten assistera i bodelningen, så att era ägodelar blir så rättvist fördelade som möjligt efter uppbrottet. Andra exempel på familjerättens områden är frågan gällande arvsrätt och även den om tvångsomhändertagande av barn.

 

Hur söker man hjälp hos familjerätten?

 

Om du behöver hjälp med familjerättsliga frågor kan du kontakta en advokatfirma för att boka ett första möte. Ofta är en kortare telefonrådgivning gratis och ger er möjlighet att känna efter. Tillsammans kan ni sedan reda ut alla funderingar och om situationen är kritisk kan familjerätten agera med omedelbara åtgärder. Advokatfirman Jan F. Urwits hjälper dig med Familjerätt i Malmö. Anledningarna till att söka hjälp hos familjerätten är sällan roliga, men det kan kännas tryggt att få en erfaren juridisk expertis som stöttar er i hela processen, oavsett vilket område det gäller.