arborist Skåne

Kontakta en arborist för att hålla träden i Skåne friska

Kontakta en arborist för att hålla träden i Skåne friska

editorial

Arbetar du i en kommun eller stadsdelsförvaltning i Skåne med att ansvara för utomhusmiljön i exempelvis parkerna? Då har du förmodligen kontakt med ett antal utförare för att allt ska tas om hand och underhållas på ett tillfredsställande sätt.

En viktig del i utomhusmiljön är träden. Dessa behöver tas väl om hand, dels av estetiska skäl, dels av säkerhetsmässiga skäl. Och utöver det även för miljöns skull. Träd som är sjukdomsansatta kan se tråkiga ut och stör stadsbilden. De utgör även en säkerhetsrisk på så sätt att de lättare kan falla omkull vid kraftig blåst och skada både människor och omgivande byggnader.

Att man i staden har många friska och välmående träd påverkar även stadens luft och klimat på ett positivt sätt. Sjuka och döda träd gör att den positiva effekten minskar.

 

arborist Skåne

 

En arborist är expert på att få träd att må bra

Vill man få träd att må bra och växa sig starka och vackra måste man arbeta för det. Hur man bäst gör detta är en arborist expert på. En arborist är påläst och erfaren vad gäller olika trädsorter och vad respektive sort behöver för att må som allra bäst. Alla de olika träd som du har ett övergripande ansvar för i Skåne kan arboristen ta hand om.

Arboristen kan även hjälpa till att fälla sådana träd som inte går att rädda. De planterar också ut nya träd som ersätter de gamla, så att utomhusmiljön kan hållas frodig och levande.

Anlitar du en arborist i Skåne börjar hen med att göra en grundlig besiktning av träden. Därefter kan arbetet börja med att beskära, ta hand om omgivande natur, fälla när det behövs samt plantera nytt. Detta måste sedan underhållas kontinuerligt för att det friska och vackra ska bibehållas. Anlita därför en erfaren och pålitlig arborist när du behöver hjälp med stadens träd.