undersökningar

Marknadsundersökningar - en investering för framgångsrika beslut

Marknadsundersökningar - en investering för framgångsrika beslut

Marknadsundersökningar är en viktig del av affärsverksamheten för företag som vill göra välgrundade och utförliga beslut och öka sin konkurrenskraft på marknaden. Genom att samla in och analysera information om kundernas behov och preferenser, samt om konkurrenternas styrkor och svagheter, kan företag få en bättre förståelse för marknaden och anpassa sin strategi därefter. Exquiro, som grundades 1999, är en erfaren partner för företag som vill genomföra högkvalitativa och kostnadseffektiva marknadsundersökningar.

Kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder

Exquiro erbjuder en bred portfölj av undersökningsmetoder, såväl kvantitativa som kvalitativa. Bland de kvantitativa metoderna finns telefonintervjuer, postala enkäter och webbundersökningar, medan de kvalitativa metoderna inkluderar ”på-stan-intervjuer”, fokusgrupper och djupintervjuer. Genom att välja rätt metod för varje undersökning, och anpassa den efter kundens behov och budget, kan Exquiro leverera högkvalitativa, relevanta och spännande resultat.

Erfarenhet och specialistkompetens

Exquiros långa erfarenhet av marknadsundersökningar, samt företagets bredd vad gäller val av undersökningsmetoder och kundernas inriktning, ger en hög specialistkompetens inom området. Genom att kombinera denna kompetens med kundernas branschkunskap kan Exquiro leverera anpassade och relevanta resultat som hjälper företag att fatta välgrundade beslut.

undersökningar

Samarbeten med olika branscher

Exquiro har genom åren samarbetat med en rad väldigt olika branscher och spännande aktörer, inklusive fackförbund, statliga myndigheter, kommuner, privata företag, utbildningssektorn, teatrar och kommunikationsbyråer. Detta ger en bred erfarenhet och förståelse för olika marknader och kundgrupper, vilket kan användas till fördel för varje enskild kund och projekt.

Ansvarsfullhet och samhällsengagemang

Exquiro tar sitt ansvar som företag på allvar, både vad gäller att göra affärer på ett etiskt och transparent sätt och att bidra till samhället. Genom att ge en del av vinsten till ideella organisationer som Vi-skogen och BRIS, samt att låta varje enskilt svar i undersökningarna ge en summa till en specifik ideell organisation, visar företaget att det är engagerat i samhällsfrågor och vill göra en positiv skillnad.

Lär dig mer här: http://www.exquiro.se/