virussanering

Rätt sanering för virus

Rätt sanering för virus

Du känner säkert till att det kan ske saneringar i byggnader för att ta bort mögel, skadedjur eller fuktskador. Men på senare år har det även kommit fram en annan typ av sanering som heter virussanering. Det är en åtgärd som kan ske i lokaler där många utsatta för smitta kan röra sig som exempelvis ett sjukhus, eller andra lokaler där man vet om att någon smitta funnits, som i ett privathem exempelvis.

Saneringen är till för att ta bort all typ av virus i lokalerna och göra dem säkra att vistas i igen. Men hur får man bort ett virus? Det är ju något som inte syns, luktar eller kanske ens går att mäta på något sätt. Där har man kommit fram till sätt att sanera som skapats genom att man tagit prover på ytor där smitta funnits före och efter saneringen. På det viset vet man nu hur en sanering ska gå till för att all smitta i en lokal ska kunna tas bort.

 

Rengöring som tar bort smittämnen

Om du ska göra en virussanering så är det viktigt att du vet att det är en sanering som kommer utföras rätt. Därför ska du välja en välrenommerad firma som är känd för att ha all kunskap och erfarenhet inom området. Beroende på vilken smittkälla det är så kan även saneringen se olika ut. Det finns virus som sprids genom utandning eller virus som sprids genom kontakt. Men det enda du behöver göra är att meddela vilket virus du tror finns i lokalen.

Ibland kan det vara nödvändigt att göra en virussanering i ett hem eller på en arbetsplats. Det kan vara i de fall där en smitta går runt i familjen eller bland personalen utan att vilja ta slut. Genom en sanering, och därefter endast friska personer, kan viruset äntligen ta slut.