Testamente

Skapa ett testamente för ökad trygghet

Skapa ett testamente för ökad trygghet

Att tänka på döden när man är mitt i livet kan kännas onödigt. Men ofta infinner sig ett djupt lugn när man har dokumenterat hur man vill ha det efter sin död, och hur man vill att ens tillgångar ska fördelas, eftersom man då slipper tänka på det någonsin igen. 

 

Vad gäller om testamente saknas? 

Det finns en lagstadgad arvsordning och om du önskar följa den behöver du inte skriva ett testamente. Ordningen ser ut så att om den avlidne är gift, går alla tillgångar till makan. Om den avlidne inte är gift är det eventuella barn till personen och därefter barnbarn som ärver i första hand. Därefter i arvsordningen är det föräldrar och syskon och tillsist mor -och farföräldrar och deras barn, alltså den avlidnes eventuella mostrar, farmödrar och så vidare. Det är endast om den avlidne inte har några barn som de som ingår i de andra arvsklasserna får ärva.

Om man önskar att fördela sina tillgångar annorlunda efter sin död måste man upprätta ett testamente. I testamentet specificerar man hur man önskar att ens tillgångar ska fördelas. Om man saknar anhöriga med arvsrätt och inte heller upprättat ett testamente innan sin död kommer arvet gå till allmänna arvsfonden. 

 

 

Skapa testamente med hjälp av en jurist

I ett testamente kan du inte bara ändra arvsordningen, du kan också välja att en del av din egendom eller summa pengar ska gå till en person som du inte är släkt med, eller till en organisation. För att skapa ett testamente måste du kontakta en jurist som kan säkerställa att allt går rätt tillJuristbyrån är med och vägleder dig och bevittnar skrivandet av testamentet, och många juristbyråer erbjuder sig även att förvara ditt testamente. Det kan vara en god idé eftersom ingen då kan bestrida testamentet med argumentet att det är förfalskat.