trädbesiktning Lund

Trädbesiktning i Lund

Trädbesiktning i Lund

För att tidigt upptäcka rötangrepp, svamp och andra sjukdomar som kan försvaga ett träd kan det vara bra att regelbundet låta en arborist besiktiga de träd som man har på sin tomt. Då kan man många gånger hinna stoppa angreppen och slipper såga ned trädet. När en arborist utför en trädbesiktning kontrolleras hela trädet, även marken och rötterna. 

Det finns flera faktorer som kan påverka ett träd negativt och bidra till rötangrepp, som exempelvis grenar som nöter mot varandra eller felaktig beskärning. Därför är det viktigt att vid en trädbesiktning också studera trädkronan. För detta brukar arboristen använda sig av en kikare, men det händer också att arboristen klättrar ända upp i kronan med en klättersele. Detta för att kunna göra en ordentlig undersökning och besiktning av de allra översta grenarna.

 

Sektionsfällning av träd

Vid en trädbesiktning i Lund upprättas också en trädvårdsplan och i de fall trädet visar tecken på röta eller sjukdom, får man också förslag på lämpliga åtgärder. Det händer att träd är så sjuka och rötskadade att de tyvärr måste tas ned för att inte riskera att skada omgivningen om det skulle knäckas. Det är viktigt att fällningen av trädet utförs på ett säkert sätt och helst genom sektionsfällning. Många gånger kan arboristen hjälpa till med att både ta ned och att forsla bort trädet. 

 

 

Fördelar med att välja en lokal arborist

Vill man göra en trädbesiktning i Lund finns det flera företag man kan vända sig till. Men viktigt är att personen som ska utföra arbetet verkligen är utbildad arborist och har erfarenhet av trädbesiktning i Lund och Skåne. En arborist från trakten känner väl till om det förekommer några specifika trädsjukdomar i området och vet då vilka särskilda tecken man ska leta efter. Ta därför in både offerter och referenser och gå inte bara på pris.