kran

Lämna lyften åt lyftkranarna

Lämna lyften åt lyftkranarna

På en byggarbetsplats eller vid industriellt arbete i stort krävs det ofta en del tunga lyft som ingen människa på egen hand kan utföra. Det är här mobilkranar kommer in i bilden. Är ditt företag i behov av lyfthjälp? Läs vidare!

 

Vad kan lyftkranar användas till?

Lyftkranar har flera användningsområden. Det vanligaste är att de används vid byggarbetsplatser eller vid lyft av tyngre saker inom verkstadsindustrin. När lyftkranar används på byggarbetsplatser är det ofta tillfälliga konstruktioner som går att ta isär för att de enklare ska kunna flyttas när arbetet är färdigt. I sådana fall sitter lyftkranen ofta fast på antingen en mobil plattform eller direkt i marken. Lyftkranar används även vid lyft av broar, vid gruvarbete, hamnarbete samt vid olyckor.

Olika typer av lyftkranar

Det finns flera olika typer av kranar. Allt från småkranar som används vid mindre byggarbetsplatser och i situationer där utrymmet är begränsat till betydligt större kranar som används vid mycket tunga lyft. Det finns även larvkranar som kan förflytta sig snabbt även med last.

Lyftkranar kan styras på flera olika sätt. Antingen från hytten som finns på de flesta lyftkranar, eller via en radiokontroll. Den som utför arbetet måste ha både praktiska och teoretiska kunskaper som säkerställer att lyften och hanteringen av lasten samt lyftkranen går till på ett säkert sätt. Kranförare har även ett ansvar för kranens funktion. Det är ett arbete som kräver hög koncentration och ett högt säkerhetstänk. Det vanligaste är att kranförare utbildas inom företaget det arbetar på, genom så kallad lärlingsutbildning.

 

Val av företag som erbjuder krantjänster

Det finns en rad företag inom branschen. Om du är behov av kranlyft i Luleå kan Havator vara ett alternativ. Havator är ett företag som går under sloganen “think twice, lift once”. Med erfaren och kompetent personal, modern utrustning och ett lösningsorienterat tänk erbjuder de lyfttjänster med olika typer av kranar. Läs mer här: https://havator.se/